הגשת דוח שנתי באינטרנט

יש לכם עסק קיים. עבדתם קשה כל השנה, ייצרתם הכנסות, שילמתם הוצאות, בניתם בסיס איתן לשנים הבאות, ועכשיו הגיעה סוף השנה וצריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה. איך מגישים לבד את הדוח השנתי? או בשמו המקצועי – טופס 1301?...

פרק 1 - מי חייב להגיש דוח שנתי

הסתיימה שנת מס עבדנו קשה, פרסמנו, שיווקנו חווינו והתנסנו. בחיי העצמאי בישראל עכשיו חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה. הדוח הוא תמיד עבור שני בני זוג נשואים (או לרווק/ה), ויכלול את נתוני ההכנסות של כל אחד מהם אבל, חישוב המס הינו בנפרד לכל אחד מהם. מי חייב להגיש: עצמאי בין אם הוא עוסק מורשה או עוסק פטור…

פרק 2 - דוחות ואישורים שיש לצרף לדוח

נכנסים לאתר "לבלרון" רושמים בחיפוש "טופס 1301" בוחרים בדין וחשבון …. שנת 2019. ומתחילים שורה ראשונה – משרד שומה…

פרק 3 - איך מכינים דוח רווח והפסד לעסק

מעל 257,000 ₪ חובה למלא ולהגיש טופס 6111. נשמע קצת מפחיד, אבל הטופס הזה הוא בעצם דוח רווח והפסד, רק מפורט יותר בסעיפים מסויימים. שימו את דוח רווח והפסד מול עיניכם.